Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. liepos 8 d. įsakymu  Nr. V-734 „Dėl Kauno šv. Pranciškaus mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos“, akredituota mokyklos vykdoma vidurinio ugdymo programa.


         Kauno šv. Pranciškaus mokyklos Visuotinio  dalininkų susirinkimo 2015 m. liepos 16 d.  nutarimu Nr. VD-4, Kauno šv. Pranciškaus mokyklos struktūra pertvarkyta pakeičiant mokyklos tipą iš vidurinės mokyklos į gimnaziją, įgyvendinančią priešmokyklinio ugdymo programą bei  pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas su atskirais Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos elementais.

 

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO PARTNERĖ

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO PARTNERĖ  

linija1

iki rugpjucio 31

linija1

iki rugsejo2

linija1

New Microsoft Office Publisher dokumentas 

linija1

nulinukai

linija1

2016 priesmokykline

2016 pirmokams

linija1

Z vaikai baneris event

padeka EKO

linija1

sertifikatas

linija1

2016 m. balandžio 18 d. Kauno šv. Pranciškaus gimnazija atvėrė duris tarptautinės ERASMUS+ projekto programos 2 veiksmo tarpmokyklinės strateginės partnerystės projekto „VETA“ (Values in education – teenagers in action) partneriams iš penkių pasaulio šalių. Plačiau >>

foto

 linija1

 

 

output XnXart